Klantenservice

Retoursturen van artikelen

Bent u niet (geheel) tevreden met het geleverde product? Binnen 14 dagen na ontvangst van uw aankoop, kunt u aangeven dat u hiervan afziet. Na uw herroepinsmededeling heeft u nog 14 dagen om het product te retourneren. Dit is de herroepingstermijn.
Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van redenen.

U mag een artikel, indien redelijkerwijs nodig, wel uitproberen, zolang dit geen
gebruikssporen achterlaat.Voor sommige artikelen zoals programma's op CD-Rom, USB-Stick of DVD, gelden bepaalde voorwaarden of uitzonderingen voor retournering.
De porto kosten voor het terugsturen zijn hierbij voor eigen rekening.

De terugbetaling volgt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddels als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderzins heeft ingestemd. In ieder geval zullen wij u voor de terugbetaling geen kosten in rekening brengen.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Voorwaarden

 1. Het is van belang dat indien redelijkerwijs mogelijk, het product en de verpakking compleet en ongebruikt is en in de oorspronkelijke verpakking zit.
 2. Software of taalcursussen op CD-Rom, Audio CD, DVD-Rom of USB Stick kunnen alleen alleen worden geretourneerd als deze zich bevinden in de originele, ongeopende én verzegelde verpakking.
  Dit betreffen gemakkelijk te kopiëren artikelen, waardoor deze alleen onder deze voorwaarden geretourneerd kunnen worden.
 3. Producten dienen goed en degelijk verpakt retour gestuurd te worden inclusief de oorspronkelijke aankoopnota.
 4. Het retourformulier dient volledig ingevuld bij de retourzending toegevoegd te worden waarbij duidelijk aangegeven is welk artikel u wilt retourneren.
 5. U heeft een termijn van 14 dagen om af te zien van uw aankoop. Deze herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder
  is, het product fysiek in bezit krijgt.
 6. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen en dit heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden.
  U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
 7. De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor eigen rekening.
 8. Wanneer er onnodige schade aan de producten is ontstaan door toedoen van uzelf, dan bent u voor de waardevermindering van het product aansprakelijk.

Procedure

 • Als u aanspraak wilt maken op het retourrecht, kunt u het artikel onder de bovenstaande voorwaarden retourzenden naar het postadres van PC Media.
 • Vult het retourformulier in zijn geheel in.
 • Voeg het formulier samen met de betreffende artikelen samen en de factuur in één verpakking.
 • Geef het pakket af op het het postkantoor en verzendt het pakket naar het volgende postadres:
  PC Media & Talendomein
  Heikantseweg 12
  6587 AN Middelaar
 • Bewaar het verzendbewijs zorgvuldig.

Stuur altijd de artikelen retour via het postkantoor, dan ontvangt u een verzendbewijs en is het mogelijk om de retourzending na te zoeken. Anders kunnen wij geen verantwoording nemen als het pakket is zoekgeraakt. Bewaar het verzendbewijs dus zorgvuldig.

Formulier voor retournering (modelformulier voor herroeping)

Download het formulier voor retournering. U kunt dit retourformulier gelijktijdig met de retourzending verzenden, of via e-mail aan ons verzenden. Ook kunt u het formulier gebruiken om aan te geven dat u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht.

U kunt ook gebruik maken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet.Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.

Terugbetalingen

 • De terugbetaling vindt zo spoedig mogelijk plaats, maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat u gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht. U ontvangt een e-mail zodra wij de retourzending hebben ontvangen of u heeft aangetoond dat de retourartikelen aan ons zijn verzonden.
 • De kosten voor de retourzending zijn voor uw eigen rekening, tenzij vooraf afspraken zijn gemaakt over de vergoeding van de portokosten.

Beschadigingen of defecten

 • PC Media streeft naar goede kwaliteit. Is de bestelling onverhoopt toch beschadigd of defect bij ontvangst? Neem dan zo snel mogelijk contact op met onze klantenservice. De artikelen worden kosteloos omgeruild voor vervangende exemplaren. Stuur bij de retourzending altijd een kopie van de factuur mee, en vermeld de eventuele klacht. Wij stellen het op prijs als je dit eerst meldt via de klantenservice van PC Media of via klantenservice@pcmedia.nl. De verzendkosten voor de retourzending worden naar u vergoed.

Annuleringen

Een bestelling kan geannuleerd worden als de verzending nog niet heeft plaatsgevonden, en de annulering telefonisch of per email is aangevraagd. Als de bestelling reeds betaald is, zal het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, maar binnen uiterlijk 14 dagen worden teruggestort, of kan er een ander artikel besteld worden.

 


Thuiswinkel Waarborg Keurmerk PC Media

PC Media is aangesloten bij de Algemene Thuiswinkel Organisatie.

Het keurmerk Thuiswinkel Waarborg staat voor betrouwbaarheid, kwaliteit en service. Alle leden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, kortweg, Thuiswinkel.org, onderschrijven de Gedragsregels Thuiswinkel Waarborg. In deze gedragsregels wordt verwezen naar relevante Europese en Nederlandse wet-, regelgeving en richtlijnen. Ook verwijzen de gedragsregels naar door Thuiswinkel.org gemaakte afspraken met marktpartijen (bijvoorbeeld de Consumentenbond). De gedragsregels verwijzen tenslotte tevens naar bindende algemene voorwaarden en adequate geschillenbeslechting.

De gedragsregels zijn direct gekoppeld aan het Thuiswinkel Waarborg, hét consumenten keurmerk voor veilig en betrouwbaar winkelen via internet, telefoon, catalogus, post, etc. Voor consumenten betekent dit dat alle aangesloten leden zich houden aan regels rond informatieplicht, privacy, herroepingrecht, terugbetaling en geschillenbeslechting.