Klantenservice


Service en Support

U kunt bij ons altijd terecht met een vraag, opmerking, klacht of tip.
Dit kan zowel over onze producten als over onze diensterlening.

Op deze pagina vindt u meer informatie over het retourneren van artikelen, garantie en support.

Retournering of annulering van bestelde artikelen

Mocht een artikel of afhandeling van een bestelling niet voldoen aan uw verwachtingen dan kunt u deze binnen 14 dagen na ontvangst naar ons retoursturen. Voor sommige artikelen gelden bepaalde voorwaarden voor retournering.

Retournering bij beschadigingen, defecten of garantie

 • PC media streeft naar goede kwaliteit. Is de bestelling onverhoopt toch beschadigd of defect bij ontvangst? Neem dan zo snel mogelijk contact op met onze klantenservice. De artikelen worden kosteloos omgeruild voor vervangende exemplaren. Stuur bij de retourzending altijd een kopie van de factuur mee, en vermeld de eventuele klacht. Wij stellen het op prijs als u dit eerst meldt via de klantenservice van Talendomein of via klantenservice@pcmedia.nl. De verzendkosten voor de retourzending worden vergoed.

Retourbeleid garantie

Voor alle artikelen die u bij pcmedia.nl besteld, geldt de wettelijke garantie. Op elektronische apparaten is dit minimaal 2 jaar.
Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer u een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, zullen wij zo snel mogelijk een passende oplossing aanbieden. Afhankelijk van het artikel doen wij dit door vervanging, reparatie of terugbetaling.
Op software wordt afhankelijk van de uitgever ook minimaal 2 jaar garantie & support gegeven. Hierna blijft dit afhankelijk van updates die door bijvoorbeeld voor Windows of Mac.OS besturingssystemen gegeven worden.

Garantie bij een defect binnen 8 dagen

Mocht een artikel defect of beschadigd zijn direct bij ontvangst, dan kunt u deze binnen 8 dagen aan ons retourneren. Alleen in deze gevallen kunnen wij het omruilen van het beschadigde of niet (naar behoren) functionerende product inruilen tegen een nieuw product. Informeer ons vooraf of via mail, of telefoon  zodat wij zo snel mogelijk kunnen ruilen, maar ook om te kunnen beoordelen of een product daadwerkelijk defect is.

Garantie bij een defect na 8 dagen, maar binnen de garantietermijn

Als u beroep wilt doen op garantie in de periode nadat de eerdergenoemde 8 dagen verstreken zijn, dan geldt de normale garantieprocedure.

 • Als u in aanmerking wilt komen voor garantie, d.m.v. een terugbetaling, reparatie of vervanging, dient het defecte product vrij te zijn van fouten veroorzaakt door een ongeluk, verwaarlozing, misbruik of normale slijtage.
 • U meldt het probleem bij onze klantenservice (via e-mail of telefonisch), waarna wij u zullen vragen om het product op te sturen naar het postadres van PC Media & Talendomein. De termijn waarbinnen de melding dient te vallen betreft 2 jaar.
 • Wij beoordelen de storing. Indien reparatie nodig is, gaat het product naar de reparatieservice van de desbetreffende fabrikant.  Meestal wordt het product omgeruild voor een nieuw of vervangend exemplaar.
 • Indien er geen vervangend product beschikbaar is, zal een ander product worden aangeboden of een creditnota worden uitgegeven. In bepaalde gevallen zal een volledige terugbetaling worden aangeboden. 

Als er na beoordeling geen fout kan worden geconstateerd, dan zal het artikel aan u worden geretourneerd.
Verleende garanties gelden in aanvulling op de wettelijke rechten van consumenten en kunnen daar geen afbreuk aan doen. 

Annuleringen

Een bestelling kan geannuleerd worden als de verzending nog niet heeft plaatsgevonden, en de annulering telefonisch of per email is aangevraagd. Als de bestelling reeds betaald is, zal het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, maar binnen uiterlijk 14 dagen worden teruggestort, of kan er een ander artikel besteld worden.

Klachten

PC Media.nl probeert haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het gebeuren, dat u als klant, niet helemaal tevreden bent over de levering van onze producten of onze dienstverlening. Dan kan er een klacht ontstaan. Voor de behandeling van deze klachten hebben wij de onderstaande voorzieningen en werkwijze.

Maak uw klacht schriftelijk of via email kenbaar als volgt:

 • Per email: support@pcmedia.nl
 • Per briefpost: PC Media.nl
  Heikantseweg 12
  6587 AN Middelaar

Vermeld bij uw klacht altijd duidelijk uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en uw ordernummer.

Bij ontvangst van uw klacht zullen wij uw klacht in behandeling nemen. Wij streven ernaar binnen 14 werkdagen inhoudelijk te reageren op uw klacht. Indien wij niet binnen 10 werkdagen inhoudelijk kunnen reageren, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen per email , of telefoon.

Support m.b.t. het gebruik van een taalcursus

Mocht u problemen ondervinden tijdens het gebruik of het opstarten van een taalcursus, dan verwijzen wij u door naar de supportafdeling van de betreffende uitgever. Via deze weg krijgt u het beste en snelste advies om het probleem op te lossen. Mocht u er via de uitgever niet uitkomen, dan kunt u ook de helpdesk van PC Media raadplegen : Tel : 024-8456906

Support Eurotalk taalcursussen

Voor Support over Eurotalk taalcursussen: (Talk now , Talk more, World talk,  Flashcards,  Talk the Talk of Talk Business) kunt u terecht bij  : http://eurotalk.com/en/support of  Tel : 00442073717711.

Support Rosetta Stone taalcursussen

Voor Support over Rosetta Stone  producten kunt u terecht op Tel: +44 207 492 9122 (Meertalige helpdesk)

Support Tell me more taalcursussen

Voor Support over Tell me more  producten kunt u terecht Tel:  0033172 89 81 85.

Support Prisma taalcursussen

Voor Prisma support kunt u terecht op: http://prisma.nl/faq.aspx

Voor overige support kunt u terecht op de website van de uitgever zelf:
Deze staat veelal op de verpakking van uw aangeschafte cursus of softwarepakket.
Op de eigen website van de uitgever staan ook meestal de veel gevraagde vragen, en oplossingen.